El procés de selecció es divideix en 3 fases:

  1. Anàlisi de necessitats

Realitzem un exhaustiu estudi de la seva empresa: Per a poder brindar-li el millor candidat, hem de conèixer la seva empresa. Per això, ens reunim amb l'empresa client per a conèixer més a fons l'estructura de l'organització, el seu estil, la seva filosofia, etc. per a traslladar aquest coneixement a la recerca de potencials candidats.

Descripció del lloc de treball: Una descripció del lloc clara i sobretot consensuat entre el nostre consultor i l'empresa client, és una peça clau de tot el procés. A aquest nivell, s'avalua aspectes com les funcions i responsabilitats, el nivell de jerarquia dintre de la divisió/empresa, les competències necessàries….

Definició del perfil del candidat: Amb tota la informació recollida, ja estem capacitats per a definir el perfil que es necessita a nivell de la descripció del treball i d'altres aspectes com l'experiència, disponibilitat, habilitats, etc.

  1. Captació de candidats

Definició d'estratègia de captació: Juntament amb l'empresa client es defineix la millor estratègia per a captar candidats : Pack bàsic, pack medium i pack premium.

Pre-selecció de candidats: Una primera aproximació és contar amb un grup de candidats que compleixin amb la definició del perfil treballat amb l'empresa client.

Entrevistes personals: Els nostres especialistes en selecció porten a terme entrevistes en profunditat per a validar que el candidat compleixi amb el perfil i també per a veure altres aspectes que no es poden llegir en un currículum: habilitats de comunicació, presència, interès per l'oferta, actitud, etc.

  1. Presentació de candidats finalistes i contractació

Entrevistes amb el client: En aquesta fase ja tenim identificats als candidats idonis per a cobrir la vacant i és el moment que l'empresa els conegui. Per a això, cal coordinar les entrevistes i en general, tota la comunicació, actuant com interlocutors entre l'empresa i el candidat.

Contractació del candidat final per l'empresa:Quan l'empresa pren la decisió, informarem a la persona que és el candidat final i l'empresa gestiona la seva contractació.

Seguiment: El nostre treball va més enllà i ens preocupem per conèixer l'adaptació del candidat a l'empresa i la satisfacció d'aquesta amb el nou empleat. Per això, fem un seguiment per a comprovar que el nostre treball ha tingut els resultats esperats.